Projecten

Sortering:

Expeditie Community Librarian

Dit Erasmus+ project is een ontdekkingstocht waarbij we op zoek gaan naar een Kempense invulling van de bibliotheek als derde plek.

Schuur in beweging: de Luyckenaar herleeft!

In Mol-Sluis ontdekt inwoner Jonas Van Craenendonck een eeuwenoude Kempense dwarsschuur en kan hij ze nipt redden van de sloop.

LeesLab

LeesLAB

“Leesplezier”; dat is het kernwoord van het LeesLAB. Het LeesLAB is een samenwerking van bibliotheken, scholen én andere leesbevorderaars met als doel het verhogen van het leesplezier.

Nieuwe Tijdingen

De Vlaamse Erfgoedbibliotheken en meemoo bouwen samen met collectiebeherende organisaties een overkoepelend Vlaams programma voor de digitalisering, ontsluiting en archivering van het bedreigde Vlaamse krantenerfgoed.

SlimErfgoed.be

Stuifzand is partner in het meerjarige project SlimErfgoed.be, een realisatie van Cultureel Erfgoed Annuntiaten Heverlee, KADOC en LIBIS.

Koninklijke Kempen

Rijke grond, rijk verleden. Een royale historie die we herontdekken. In de 19e eeuw zag de Kempen er geheel anders uit en onderging het een ware transformatie door de ontwikkeling en exploitatie van het gebied.

Véél graantjes maken meel

In het landelijke Geel-Ten Aard vertelt de Molen van ’t Veld het verhaal ‘van graan tot meel’. De site en de collectie krijgen een update, zodat bezoekers en passanten er zullen kunnen genieten van een vernieuwde totaalbeleving.

Kempense Klaprozen

Met de steun van k.ERF (nu Stuifzand) startte in 2011 de secundaire school Sint-Maria Geel een educatief project rond de Eerste Wereldoorlog. Het doel was de gesneuvelde militairen uit de streek in kaart brengen en hun verhaal zo volledig mogelijk reconstrueren aan de hand van kritisch bronnenonderzoek.

Zing Ze!

Zing Ze! blies nieuw leven in diverse bedelzangtradities uit onze regio. Bedelzingen? Ja, je kent het wel hoor: die verschillende tradities waarbij zangers, jong of oud, van deur tot deur gaan.