Meerhoutse Muurschilderingen

Lees het hele verhaal! Ontmoet Gloria!
Surf naar www.meerhoutsemuurschilderingen.be

Bij het ontmantelen van de oude gebouwen in september 2020 ontdekten het schoolteam en de aannemer kleurrijke muurschilderingen van marcherende soldaten en een vrouwelijke militair. Het bleek een uniek relict te zijn van de soldaten die tijdens de bevrijding van de Kempen in 1944 in Meerhout verbleven. Experts bevestigden dat het allesbehalve een alledaagse vondst was. Muurschilderingen van die omvang en kwaliteit, getekend door een geallieerde soldaat zijn zeer zeldzaam en waardevol. Het schoolteam, het lokaal bestuur Meerhout en Stuifzand zochten en vonden een oplossing om de muurschilderingen te bewaren. Met de steun van Group Renotec en studiebureau Patrimoon werden de schilderingen van de muren verwijderd. Voor de restauratie en het onderzoek krijgt de Duizendpoot cultuursteun van de Vlaamse Overheid. Die restauratie is momenteel lopende en in de professionele handen van Patrimoon.

Terwijl de taferelen door Patrimoon onderzocht en verstevigd werden, gingen de leerlingen samen met oorlogsexpert Bram Dierckx op zoek naar het verhaal achter de muurschilderingen. Wie maakte ze? Wat deed hij in Meerhout tijdens de winter van 1944? En waarnaar verwijzen de bevrijdingstaferelen en details? De puzzel wordt stilaan gelegd. We leren heel wat over de bevrijding van de Kempen!

Het is de wens van de school dat de muurschilderingen die Patrimoon kan herstellen weer naar de school komen. De muurschilderingen komen niet opnieuw aan de muur maar worden ingekaderd in een mobiele kader. Het afhalen van de schilderingen was al een kunst op zich, ook de inkadering is een huzarenwerk!
Op 11 november 2022 is het zo ver! Dan komt de schildering ‘Gloria’ weer naar de school. Haar thuiskomst vieren we met een expo over de muurschilderingen en het restauratieproces.