Stuifzandwaarden

De intergemeentelijke samenwerking van Stuifzand vertrekt vanuit zes waarden. Waarden die doorsijpelen en richtinggevend zijn in alles wat we doen!

Veel geblaat, veel wol


Stuifzand is een netwerkorganisatie en daar horen overlegstructuren en overlegmomenten bij. De Stuifzandnetwerken zijn lerende netwerken maar zijn vooral ook ondernemende netwerken die zaken realiseren op het terrein.

Kempen collectief!


Een collectief is een samenwerkingsverband dat een of meer bepaalde belangen nastreeft door middel van samenwerking en waarin iedereen verantwoordelijkheid deelt en opneemt. Zo werken ook de structurele Stuifzandnetwerken. We zijn een Kempen(s) collectief!

Genereuze samenwerkingen

Stuifzand stimuleert samenwerkingen, en dat zijn altijd genereuze samenwerkingen: samenwerkingen waarin elke partner, groot of klein, rekening houdend met draagkracht, met een focus op sterktes, evenwaardig is.

Warmhartig

De Stuifzand cultuurregio  is  een  warmhartige  regio.  We  zorgen  voor  elkaar  en  we  waken erover dat iedereen kan, wil en mag meespelen op het grote culturele speelplein. Dat onze cultuurregio met grote zorginstellingen historisch gezien ook een zorgregio is, is een troef. De stad Geel, de Geelse gezinsverpleging, de vele barmhartige praktijken die hieruit voortvloeiden, zijn inspirerend

Voelsprieten uit, blik op 360°

We volgen nieuwe ontwikkelingen op vlak van cultuurbeleid goed op. We gaan actief op zoek naar inspirerende projecten en modellen. En we delen deze nieuwigheden in onze netwerken.

Knettergek

“Doe maar gewoon, dat is al gek genoeg”, is een uitspraak die je in de Kempen vaak hoort. Maar niet bij Stuifzand! Wij omarmen het out-of-the-box denken.