Cultuur

De krachtige erfgoedwerking gaf voldoende vonken om ook voor bovenlokale cultuur de handen in elkaar te slaan. Het cultuurcollectief Stuifzand is het jongste collectief in onze organisatie en in volle volwassenwording. Maar laat ons vooral onze jeugdige onstuimigheid en verwondering behouden.

Het cultuurcollectief Stuifzand werkt samen om van cultuur een veilig nest te maken voor iedereen. Een nest dat gemaakt wordt met veel verschillende materialen: takjes, draden, blaadjes, mos … zacht en wat schurend. Een netwerkend nest, een verbindend nest. 

We overstijgen organisaties, sectoren en gemeentegrenzen. We coachen, ondersteunen en waarderen ons culturele veld én versterken het. En bovenal: we doen dit voor iedereen. Onze waarden, onze doelstellingen, onze acties zijn allen te vinden in de “Cultuurnota”, ons engagement en onze ambitienota voor de periode 2020-2025..