Financiële ondersteuning

Ondersteuning lokale erfgoedprojecten

Ondersteuning lokale cultureel erfgoedprojecten

Kleine projecten van verenigingen die aan de slag willen met hun lokaal cultureel erfgoed. Acties in zulk project kaderen binnen één van volgende thema’s:

 • Prikkelend presenteren van erfgoed
 • Collectiezorg
 • Samenbrengen en bewaren van collecties
 • Erfgoededucatie
 • Versterken van tradities, dialecten of vakmanschap.

Voorwaarden

 • Je zit minstens 1 keer samen met Stuifzand
 • Max. subsidiebedrag = 500 euro
 • 2 maanden voor aanvang van je project aanvragen
 • ten laatste 4 maanden na afloop bezorg je de erfgoedcel financiële bewijsstukken
 • Logo Stuifzand en Vlaamse Overheid vermelden

Formulieren

Ondersteuning samenwerkingsprojecten

Financiële ondersteuning samenwerkingsprojecten

Stuifzand kan als partner in grotere erfgoedprojecten investeren.
Bij deze projecten werk je samen met verschillende partners waaronder Stuifzand, een lokale erfgoedorganisatie (heemkring, archief, museum) en …

Voorwaarden

 • Je zit minstens 1 keer samen met Stuifzand
 • Je betrekt verschillende partners en minstens 1 erfgoedpartner
 • Het ondersteuningsbedrag wordt bepaald o.b.v. de inhoud en begroting van je project
 • Je dient een ingevulde en ondertekende projectfiche in
 • Indiendata: 1 mei en 1 oktober
 • Logo Stuifzand en Vlaamse Overheid vermelden

Formulieren

Ondersteuning periodieke erfgoedpublicaties en databanken

Periodieke erfgoedpublicaties en databanken

Subsidie voor heemkringen, geschiedkundige genootschappen en musea die een tijdschrift of jaarboek uitgeven, of een publieke erfgoeddatabank beheren waarvan de inhoud niet via reguliere databanken kan worden ontsloten

Voorwaarden

 • Indienen ten laatste 1 maart
 • Je vraagt de subsidie aan voor: 1) de publicatie die het jaar voordien verscheen, 2) een databank waarbij de ondersteuning slechts bestemd is voor de beheerskosten van het afgelopen jaar
 • Ingevuld aanvraagformulier en financiële bewijsstukken indienen bij Stuifzand
 • Vermelden logo Stuifzand en Vlaamse Overheid
 • 1 exemplaar van het jaarboek of tijdschriftreeks bij Stuifzand binnen brengen, of toegang verlenen tot het betreffende platform

Formulieren