Ondersteuning voor erfgoedprojecten

Financiële ondersteuning lokale erfgoedprojecten

Ondersteuning lokale cultureel erfgoedprojecten

Kleine projecten van verenigingen die aan de slag willen met hun lokaal cultureel erfgoed. Acties in zulk project kaderen binnen één van volgende thema’s:

 • Prikkelend presenteren van erfgoed
 • Collectiezorg
 • Samenbrengen en bewaren van collecties
 • Erfgoededucatie
 • Versterken van tradities, dialecten of vakmanschap.

Voorwaarden

 • Je zit minstens 1 keer samen met Stuifzand
 • Max. subsidiebedrag = 500 euro
 • 2 maanden voor aanvang van je project aanvragen
 • ten laatste 4 maanden na afloop bezorg je de erfgoedcel financiële bewijsstukken
 • Logo Stuifzand en Vlaamse Overheid vermelden

Formulieren

Samenwerkingsprojecten

Samenwerkingsprojecten erfgoedcel Stuifzand

Stuifzand kan voor de realisatie van de doelstellingen uit het beleidsplan partnerschappen uitbouwen met erfgoedzorgers.
Bij deze “samenwerkingsprojecten” werk je samen met verschillende partners, waaronder Stuifzand, een erfgoedorganisatie en/of collectiebeherende organisatie (heemkring, archief, museum),…

Voorwaarden

 • Je werkt samen met Stuifzand je project uit in een projectfiche
 • Je betrekt verschillende partners en minstens 1 erfgoedpartner
 • Je dient een ingevulde en ondertekende projectfiche in, waarin duidelijk je engagementen toegelicht worden
 • Indiendata: 1 maart en 1 oktober
 • Logo Stuifzand en Vlaamse Overheid vermelden bij uitvoering van het project

Formulieren

Financiële ondersteuning periodieke erfgoedpublicaties en databanken

Periodieke erfgoedpublicaties en databanken

Subsidie voor heemkringen, geschiedkundige genootschappen en musea die een tijdschrift of jaarboek uitgeven, of een publieke erfgoeddatabank beheren waarvan de inhoud niet via reguliere databanken kan worden ontsloten

Voorwaarden

 • Indienen ten laatste 1 maart
 • Je vraagt de subsidie aan voor: 1) de publicatie die het jaar voordien verscheen, 2) een databank waarbij de ondersteuning slechts bestemd is voor de beheerskosten van het afgelopen jaar
 • Ingevuld aanvraagformulier en financiële bewijsstukken indienen bij Stuifzand
 • Vermelden logo Stuifzand en Vlaamse Overheid
 • 1 exemplaar van het jaarboek of tijdschriftreeks bij Stuifzand binnen brengen, of toegang verlenen tot het betreffende platform

Formulieren