Beleid

Stuifzand smeedt plannen en doet dit samen met tal van partners en bondgenoten.
We hebben een plan voor onze onroerend erfgoedwerking, cultureel erfgoedwerking en bovenlokale cultuurwerking.

De drie werkingen worden structureel gefinancierd door de 7 gemeenten en door de Vlaamse Overheid via het onroerend erfgoeddecreet, cultureel erfgoeddecreet en decreet bovenlokale cultuur. 

Meer weten over onze plannen?