Erfgoed

Als erfgoedcollectief Stuifzand zetten wij ons in voor het erfgoed uit onze regio. Dat doen wij op verschillende manieren. Kort gezegd helpen wij bij het bewaren, in kaart brengen en bekend maken van ons Kempens erfgoed.

Knetterende samenwerking!

We werken nauw samen met de verschillende erfgoedzorgers uit 7 Kempense gemeenten. Vrijwilligers en professionelen uit Balen, Dessel, Geel, Laakdal, Meerhout, Mol en Retie zetten zich actief in om ons erfgoed zo goed mogelijk door te geven.

Zo hebben we een intensieve samenwerking met het “erfgoednetwerk k.ERF“, dat bestaat uit heem- en geschiedkundige verenigingen, musea, archieven én zelfs enkele scholen met een erfgoedwerking.

Erfgoed is een moeilijk te definiëren verzamelbegrip

Als we toch een poging moeten doen zou je erfgoed letterlijk kunnen nemen als ‘datgene wat we van de vorige generaties hebben geërfd en waarvoor we nu zorg dragen’.

Maar ook vandaag maken we al erfgoed aan voor de volgende generaties. Of het de moeite waard is om te bewaren, te verzorgen, te documenteren en te laten zien, bepalen mensen zelf. Erfgoed evolueert dus.

Soorten erfgoed

Dagelijks komen we divers erfgoed tegen, het maakt deel uit van ons leven. We onderscheiden het in de volgende drie categorieën:

Soorten erfgoed

Onroerend erfgoed = tastbaar maar moeilijk of niet verplaatsbaar

Dat zijn gebouwen, landschappen en archeologische sites. Het kapelletje langs de weg, de molen in het veld, de bunker naast het kanaal, de oude pastorie, het karakteristieke industriegebouw, het Kempens heidegebied, …

Soorten erfgoed

Roerend erfgoed = tastbaar en verplaatsbaar.

Kunstwerken, gebruiksvoorwerpen, archiefmateriaal, documenten, … Denk aan de foto’s van je voorouders, de kapmantel van grootmoeder, de boeken in het archief, de munten in het museum, de vlag van de harmonie, …

Soorten erfgoed

Immaterieel erfgoed = minder tastbaar, vooral aanwezig in de hoofden en handen van de mensen.

Dit zijn tradities, rituelen, ambachten, streekgerechten. Denk aan de recepten van de vroegere buurvrouw, de volksliedjes van de oude meester, het dialect van je grootvader, de jaarlijkse meiboomplanting, het ambacht van het klompenmaken, …