Participatieproject ‘Dromen over de Put van ’t Rauw

De Put van ‘t Rauw uitbouwen tot een unieke toeristische trekpleister waar recreatie en natuur met elkaar verzoend worden. Dat is de gezamenlijke ambitie van de gemeente Mol, Natuurpunt, Sibelco, Sunparks Kempense Meren, het Zilvermeer, Stuifzand, Toerisme Provincie Antwerpen én de dorpsgemeenschap van Rauw. Elke partner vormt daarbij een onmisbare schakel in het verhaal. In samenwerking met het Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete start in juni een participatietraject onder de slagzin ‘Dromen over de Put van ‘t Rauw’. Doorheen een infoavond, een expo en gegidste wandelingen vernemen we graag jouw dromen over de Put van ‘t Rauw. Al deze ideeën moeten leiden tot een sterk en evenwichtig actieplan waarbij alleen maar winnaars zijn.

Wat ooit heide en – later – dennenbossen waren, is nu een prachtig meer van maar liefst 133 hectare. Wandelen rond de Put van ‘t Rauw is een unieke ervaring. Op deze lus van 8 kilometer val je van de ene verbazing in de andere. Verbluffende vergezichten over het grootste binnenmeer van Vlaanderen, een leuk zandstrand met een strandbar, een uniek stukje Kempense natuur met grazende hooglandrunderen, een prachtige dreef, de betoverende tuin van ’t Kristallijn, stukjes spontaan heidelandschap,…

Analyse en stuurgroep

Onder impuls van het gemeentebestuur van Mol voerde het Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete het afgelopen jaar een eerste historische en inhoudelijke analyse uit waarbij heel wat minpunten in kaart werden gebracht. Daarnaast keek het Regionaal Landschap ook naar het potentieel en de mogelijke opportuniteiten. Als voorbereiding op het participatietraject zaten we dit voorjaar een eerste keer samen met alle betrokken partners die nauw verbonden zijn met de Put van ‘t Rauw. Alle partners namen enthousiast deel en engageerden zich om de komende jaren vanuit de eigen rol en invalshoek mee aan de kar te trekken.

Actieplan

Het participatietraject dat start op 1 juni 2022 en loopt tot het einde van de zomer moet uitmonden in een actieplan voor de komende jaren. In dit actieplan verzamelen we alle concrete initiatieven die de verschillende partners zullen ondernemen om de natuurwandeling rond de Put van ‘t Rauw verder uit te bouwen tot een unieke toeristische trekpleister. Het gemeentebestuur neemt daarbij de rol van trekker en coördinator op zich.

De mogelijke acties situeren zich op vlak van natuurontwikkeling, het creëren van aantrekkelijke ‘toegangspoorten’, aanpakken van de zwerfvuilproblematiek, een betere natuurbeleving, unieke rustplekjes met zicht op het water, het vertellen van de geschiedenis, het realiseren van één of meerdere opvallende eyecatchers, het aantrekkelijker maken van de wandelpaden,… Dit initiatief wordt uitgewerkt met financiële steun van Toerisme Provincie Antwerpen.

Weet jij knelpunten of heb je leuke ideeën?

Het participatietraject loopt tot en met de zomervakantie onder de slagzin ‘Dromen over de Put van ‘t Rauw’ en bestaat uit verschillende initiatieven. Bedoeling is om zoveel mogelijk bestaande knelpunten in kaart te brengen én creatieve ideeën te verzamelen. We nodigen onze inwoners en toeristische partners daarbij vooral uit om zelf de unieke plekjes rond de Put van ’t Rauw te ontdekken.

  • Op woensdag 15 juni geven we om 19 uur de aftrap met een boeiende infoavond in ontmoetingscentrum Hof van ’t Rauw. Je verneemt alles over het project, maar ook boeiende weetjes over de geschiedenis van de put.
  • Op zaterdag 25 juni of zondag 26 juni kan je deelnemen aan één van de gegidste wandelingen rondom de volledige put. Het zijn in totaal drie wandelingen. Deelname is gratis.
  • Tijdens de zomerperiode loopt er nog een boeiende expo én nodigen we je uit om op eigen initiatief de volledige wandeling rond de put te maken. Ook tijdens de expo en de wandeling kan je via een voorgedrukt plannetje en ideeënbussen knelpunten en ideeën aanreiken.
  • Wie digitaal aan de slag wilt, kan terecht op ons digitaal participatieplatform.

Meer info: dienst toerisme, 014 33 07 85, toerisme@gemeentemol.be