Geelse gezinsverpleging op weg naar UNESCO erkenning

In maart 2022 draagt de Vlaamse Overheid de Geelse gezinsverpleging voor om door de UNESCO erkend te worden als immaterieel erfgoed. Al jaren zetten verschillende mensen en organisaties zich in om de gezinsverpleging door te geven en versterken. Het verhaal dat bij Sint-Dimpna begon, wordt door de Gelenaren gekoesterd en levend gehouden. Wat ze in Geel doen, kan andere organisaties en gemeenschappen inspireren. Daarom zijn we samen met Geel trots dat Vlaanderen het borgen van de Geelse gezinsverpleging en de Sint-Dimpnatraditie voordraagt om opgenomen te worden in het UNESCO Register van Goede Borgingspraktijken.

Een werkgroep die uit verschillende mensen en organisaties bestaat werkt het dossier uit, onder begeleiding van het Departement Cultuur, Jeugd en Media, een samenwerking van OPZ Geel, de stad Geel, de gezinsverplegingsraad, erfgoeddienst Stuifzand, PARCUM, Histories vzw, Werkplaats Immaterieel Erfgoed, Gasthuismuseum Geel, vzw Pas-sage (OC ’t Vooruitzicht, Kunsthuis Yellow Art, Bezoekerscentrum OPZ)

Meer weten en beleven!?