Geelse gezinsverpleging op weg naar UNESCO erkenning

In maart 2022 droeg de Vlaamse Overheid de Geelse gezinsverpleging voor om door de UNESCO erkend te worden als immaterieel erfgoed. Al jaren zetten verschillende mensen en organisaties zich in om de gezinsverpleging door te geven en versterken. Het verhaal dat bij Sint-Dimpna begon, wordt door de Gelenaren gekoesterd en levend gehouden. Wat ze in Geel doen, kan andere organisaties en gemeenschappen inspireren. Daarom zijn we samen met Geel trots dat Vlaanderen het borgen van de Geelse gezinsverpleging en de Sint-Dimpnatraditie voordraagt om opgenomen te worden in het UNESCO Register van Goede Borgingspraktijken.

Een werkgroep die uit verschillende mensen en organisaties bestaat werkt het dossier uit, onder begeleiding van het Departement Cultuur, Jeugd en Media, een samenwerking van OPZ Geel, de stad Geel, de gezinsverplegingsraad, erfgoeddienst Stuifzand, PARCUM, Histories vzw, Werkplaats Immaterieel Erfgoed, Gasthuismuseum Geel, vzw Pas-sage (OC ’t Vooruitzicht, Kunsthuis Yellow Art, Bezoekerscentrum OPZ)

Traject

We geven hier regelamtig een update van het traject dat gelopen wordt:

  • 2008: Geelse Gezinsverpleging krijgt als één van de eerste elementen een plek op de Vlaamse Inventaris Immaterieel Erfgoed.
  • 2011: De stad Geel en het OPZ Geel starten een traject op voor een erkenning door Unesco. Het is de Vlaamse Overheid die de voordracht moet doen.
  • 2017: De Geelse Gezinsverpleging mag de Ultima 2016 voor cultureel erfgoed in ontvangst nemen. Een mooie erkenning die vanuit de erfgoedsector aan het OPZ, de stad en de gezinnen wordt gegeven. Bij de nominatie hoort ook een mooi filmpje.
  • 2021: De Vlaamse Overheid roept erfgoedgemeenschappen op zich kandidaat te stellen voor een Unesco-erkenning. Aangezien Geel al lang een traject heeft lopen, doen ze mee. Op 15 mei 2021 maakt minister-president Jan Jambon bekend dat de Geelse Gezinsverpleging de laatste stappen mag zetten richting een erkenning.
  • 2022: In maart dient de Vlaamse Overheid het dossier van de gezinsverpleging in bij de Unesco. In de zomer krijgen ze in Geel het bericht dat het dossier formeel is goedgekeurd.
    Je vindt het dossier, met bijhorend beeldmateriaal en filmpje op de website van Unesco.

Geelse gezinsverpleging en borgingsprogramma in beeld