Prehistorisch Postel

In 2019 bezochten we met onze lokale experts en gidsen de toen pas beschermde grafheuvelsite van Postel. Jo Lommelen spotte met zijn scherpe oog in een omgevallen boom enkele scherven. Het bleek een urne te zijn. Het Agentschap Onroerend Erfgoed stuurde meteen enkele archeologen die ter plaatse onderzoek deden. De urne en de resten werden verder onderzocht. Het Agentschap Natuur en Bos beheert de site en zorgt er mee voor dat deze beschermde site onaangeroerd blijft.

Het onderzoek loopt nog, prehistorisch Postel geeft beetje bij beetje haar geheimen prijs.

Een archeologische vondst moet je steeds melden. Hier lees je hoe je dat doet. Je kunt ook ons contacteren en dan helpen we je graag mee op weg.

Meer weten over de Postelse grafheuvels?

  • Lees het Molse Infomagazine van december 2021
  • Tentoonstelling van de urne in bibliotheek van Mol
    Van 15 december tot 29 januari 2022 krijg je de unieke kans om de urne die gevonden werd in Postel te bewonderen. Ze werd gerestaureerd door het Agentschap Onroerend Erfgoed en wordt met veel trots tentoongesteld in de bibliotheek, Molenhoekstraat 2. Welkom tijdens de openingsuren!
  • Lezing ‘de grafheuvels van Postel’ in Zaal ’t Getouw
    Op woensdag 26 januari van 20 tot 22 uur organiseerden we een lezing i.s.m. enkele experten die betrokken waren bij de vondst van de urne in Postel. Erwin Meylemans (archeoloog) en Werner De Kinderen, boswachter (Agentschap Natuur en Bos) vertelden over de erfgoedwaarde van grafheuvels en het onderzoek naar  deze urne.

Contactgegevens

  • Dienst Erfgoed Mol, Bart Swusten, archivaris
  • Martijn Willems, coördinator IOED Stuifzand