Nieuw boek over Retie in de Tweede Wereldoorlog

Hoe doorstond Retie de Tweede Wereldoorlog? Wie overleefde het niet? Welke troepen passeerden er?
Wat deed men om zich te beschermen tegen het oorlogsgeweld? Werd er honger geleden? Was er verzet? Collaboratie? Antwoorden op deze vragen vind je in deze nieuwe publicatie van heemkundige kring ‘Zeven Neten’.

Retie heeft het geluk dat enkele inwoners nauwgezet een dagboek bijhielden; We wandelen mee doorheen de oorlogsjaren samen met onderwijsinspecteur en heemkundige Edward Sneyers en met dorpspastoor Jozef de Voght. Ook andere Retienaren vertellen hun verhaal.

Het boek telt meer dan 600 pagina’s. Het verschijnt op 5 december 2021.
Wie voor vooraf bestelt, krijgt korting. Je betaalt dan 35 in plaats van 40 euro.

Hoe voorintekenen?
Door 35 euro per gewenst exemplaar over te schrijven op rekening BE29 7370 4475 7964 van Reties Heemkundige
Kring ‘Zeven Neten’ vzw met vermelding ‘Boek WO II’ en het aantal exemplaren.
Voorintekenaars worden vermeld in het boek; de namenlijst wordt afgesloten op 15 oktober 2021.

Meer weten? Lees hier de infofolder