Fototentoonstelling ‘De Koninklijke Kempen’ – Bart van der Moeren

Het voormalig Koninklijk Domein der Kempen vandaag

in beeld gebracht fotograaf Bart van der Moeren

Waar nu het Prinsenpark is, was vroeger een uitgestrekte heidevlakte. Deze woeste grond of ‘aard’ werd midden 19de eeuw gekocht door koning Leopold I. Hij bouwde samen met zijn nazaten en met behulp van lokale beheerders en werkkrachten een indrukwekkend domein uit in de Kempen: het Koninklijk Domein der Kempen. De Kempense heide werd dooraderd met grachtjes en wateringen en zo omgezet in graslanden, landbouwgronden, bosgronden. Er werd op het domein witzand en turf gewonnen, vis gekweekt en gejaagd; en er kwam een majestueus park vol vijvers en dreven. Vanaf de jaren 1950 verkocht het Koningshuis stuk voor stuk de Kempense gronden. Zo kwam er op het voormalige Koninklijk Domein een landbouwgebied met witte boerderijen en open stallen (Kempisch Domein), natuurgebieden (Prinsenpark, Ronde Put, Postelse bossen) en met ‘den Atoom’ ook een wetenschaps- en industriezone.

De grootschalige ontginning van de heide vanaf de 19de eeuw had een grote impact op het Kempense landschap. Het is vandaag 75 jaar geleden dat het Koninklijk Domein der Kempen verkocht, verdeeld en herkaveld werd. Het landschap dat in opdracht van de Belgische Kroon tot stand kwam, is nog leesbaar. Maar de mensen van de streek en de natuur hebben er na 1950 zelf verhalen en structuren aan toegevoegd.

In opdracht van het LEADER-project ‘Koninklijke Kempen’ trok fotograaf Bart van der Moeren door dit gebied. Hij bracht het voormalige Koninklijk Domein der Kempen in beeld, verbeeldt de Koninklijke Kempen vandaag.

De expo loopt van 22 juni tot en met 20 september 2022, in het Bezoekerscentrum van het Prinsenpark

Bart Van der Moeren werkt sinds 2000 als freelance fotograaf.  Zijn foto’s worden gepubliceerd in binnen- en buitenlandse kranten en tijdschriften.

Deze expo is een initiatief van Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete en Stuifzand, in samenwerking met Prinsenpark, met de steun van LEADER.

Foto: Bart van der Moeren