Bronnengids Podium: een wegwijzer naar het verleden van dans en theater

CEMPER (Centrum voor Muziek- en Podiumerfgoed) en Kunstenpunt stellen de Bronnengids Podium voor: een wegwijzer naar bronnen van dans en theater. De Bronnengids is een heuristisch instrument voor iedereen die onderzoek wil doen naar het verleden van de podiumkunsten in Vlaanderen. Het instrument werd ontwikkeld in overleg en in samenwerking met diverse instellingen en onderzoekers.  

Waarom? 

Onderzoekers die op zoek zijn naar bronnenmateriaal van dans, theater of aanverwante disciplines zoals circus en scenografie, ervaren verschillende drempels. Een vaak gehoord probleem is dat het bronnenmateriaal bewaard en ontsloten wordt in een veelheid aan instellingen, websites, databanken en online platformen, die bovendien elk vanuit een eigen logica werken.  

Navigeren door die veelheid en verscheidenheid en uitpluizen wát precies wáár wordt bewaard, vraagt relatief veel (soms: té veel) onderzoekstijd. En dat is jammer.  

Om die reden ontwikkelde CEMPER, in samenwerking met Kunstenpunt (steunpunt voor beeldende kunsten, podiumkunsten en klassieke muziek) de Bronnengids Podium. Met deze website helpen we onderzoekers door hen wegwijzers aan te bieden voor een succesvolle bronnenzoektocht. 

Hoe? 

De kern van Bronnengids Podium wordt gevormd door een overzicht van de bewaarplekken die podiumkunstenerfgoed bewaren. Ze omvatten zowel professionele bewaarinstellingen uit de erfgoedsector, als kunsten- en mediaorganisaties. De artikels geven toelichting bij het profiel van de bewaarplek, welk (potentieel) relevant materiaal je er kan vinden en tips over het gebruik van de catalogus. Catalogi met een instellingsoverschrijdende insteek bundelen we apart in de rubriek Collectieve catalogi.  

Parallel daaraan biedt de website ook een overzicht van relevante digitale platformen, die bijvoorbeeld online consulteerbare naslagwerken, foto’s of opnames aanbieden, databanken met persoons- of organisatiegegevens, enz.  

Advies en voorbeelden 

Op Bronnengids Podium kan je ook terecht voor meer introducerende of illustratieve artikels. In de rubriek Advies vind je artikels die je op een meer algemeen niveau wegwijs maken in het zoeken naar bronnen met aanbevelingen en stappenplannen, en artikels die specifieke erfgoedtermen verduidelijken (bijvoorbeeld het verschil tussen archief en documentatie). De rubriek Cases en collecties biedt getuigenissen van onderzoekers over hoe zij hun zoektocht hebben aangepakt. Je vindt er ook artikels die inzoomen op individuele archieven en collecties of erfgoeditems (exemplarisch).  

De inhouden van Bronnengids Podium worden gecreëerd in overleg en samenwerking met de diverse instellingen en met onderzoekers. Regelmatig komen er nieuwe artikels bij. We overwegen daarbij ook om meer informatie op te nemen over buitenlandse bewaarplaatsen en de website in het Engels aan te bieden. Op langere termijn wensen we het profiel van de website ook uit te breiden naar het domein muziek.  

Als gebruiker kan je ook zelf bijdragen aan de website. Op regelmatige plaatsen vind je formulieren waarmee je ons nieuwe inhouden kan bezorgen of kan helpen om bestaande artikels te verbeteren. 

Meer weten: lees dan het verslag over de voorstelling van Bronnengids Podium op Het Theaterfestival, met een gesprek tussen Timmy De Laet (Universiteit Antwerpen), Bruno Forment (Orpheus Instituut), Tom Ruette (Kunstenpunt) en Annelies Van Assche (Universiteit Gent) over hun onderzoek naar podiumkunsten en hoe de Bronnengids hen hierbij van dienst kan zijn.