Nieuwe publicatie ‘Koning in de Kempen’ – Bestel nu en krijg 10 euro korting!

Het boek verschijnt op 2 april 2023. Op 2 april kun je het afhalen in Tabloo Dessel (tussen 14 en 17 uur). Vanaf 3 april op de afhaalpunten.

Koninklijk Domein der Kempen

In de 19de eeuw kocht koning Leopold I samen met zijn zoon Philippe, graaf van Vlaanderen, grote lappen grond in de Kempen. Dit Koninklijk Domein der Kempen bestond uit de toenmalige heidevlakte tussen Geel, Retie, Dessel en Mol aan weerszijden van het Kempisch Kanaal, maar ook uit moerassen en veengronden langs de Turnhoutse Vaart en een groot bos op de heide in Postel. Gedurende honderd jaar zou het koningshuis met behulp van plaatselijke beheerders of régisseurs, boswachters en werkkrachten dit domein ontwikkelen. Er werden verschillende activiteiten op het domein ontplooid zoals bosbouw, landbouw, jacht, viskweek, witzandwinning en turfstekerij. Vanaf de jaren 1950 verkochten de koninklijke eigenaars systematisch hun Kempense eigendommen en maakten zo plaats voor nieuwe ontwikkelingen, zoals het landbouwcomplex Kempisch Domein, de nucleaire site rond SCK CEN, het provinciaal Groendomein Prinsenpark en natuurgebieden, waaronder de Ronde Put. 

 • Waarom kocht het koningshuis een stukje Kempen?
 • Verbleven de Belgische koningen en hun familie wel eens op hun Kempense landgoed?
 • Wat deed het koningshuis eigenlijk met de Kempense gronden?
 • Hoe werd zo’n groot domein (bijna 4500 ha) beheerd en bewerkt?
 • Welke impact hadden die activiteiten op het landschap?
 • Zijn er vandaag nog sporen van de koninklijke ontginning te vinden?
 • En welke nieuwe verhalen werden er na de verkoop van het domein aan dit landschap toegevoegd?

Op zoek naar het koninklijke verleden en landschap

Geïnspireerd door het jarenlange onderzoek van Michel Willocx en Walter Raeymaekers stelden Stuifzand & Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete een team van lokale onderzoekers en heemkundigen samen. Zij duikelden de geschiedenis van het Koninklijk Domein der Kempen op in oude archieven, maar vooral in levendige verhalen van mensen die het nog meegemaakt hebben.

Auteurs Danny Van der Veken, Walter Raeymaekers en Janna Lefevere schreven de teksten. Els Oostvogels maakte op basis van het onderzoek kaarten en fotograaf Bart Van der Moeren bracht het landschap van het voormalige Koninklijk Domein in beeld.

Begin april lanceert het projectteam de publicatie Koning in de Kempen, uitgegeven bij Public Space, met de steun van LEADER. 

Bestel nu en krijg een korting van 10 euro!

Koning in de Kempen komt uit op 2 april 2023

Technische info

 • Ongeveer 350 pagina’s
 • Meer dan 230 historische foto’s, meer dan 70 foto’s van het hedendaagse landschap door Bart Van der Moeren
 • Meer dan 40 historische en nieuwe kaarten van het Koninklijk Domein der Kempen
 • Formaat: 240 x 290 mm
 • Hardcover met linnen band

Inhoud van de publicatie

Koning in de Kempen bestaat uit drie delen:

 1. Biografie van het Koninklijk Landschap
  Danny Van der Veken (tekst) & Els Oostvogels (cartografie)
  Een schets van het gebied en de context van het Kempense zandlandschap waarin de koninklijke ontginningen plaatsvonden, aan de hand van verhelderende kaarten.
 2. Koninklijk Domein der Kempen (1850-1950)
  Walter Raeymaekers, Danny Van der Veken (tekst) & Els Oostvogels (cartografie)
  Het geïllustreerde verhaal van de aankoop, het beheer en de verkoop van het Koninklijk Domein.
 3. De Koninklijke Kempen
  Janna Lefevere (tekst) & Bart Van der Moeren (fotografie)
  Becommentarieerd beeldverslag van de sporen van het Koninklijk Domein en de nieuwe verhalen die na de verkoop aan het landschap werden toegevoegd.

Uitgave

Uitgever: Public Space, Mechelen | Grafische vormgeving: CAZAC (Els Vandervoort) | Drukkerij: die Keure, Brugge

Prijs

 • 35 euro wie voor 20 maart 2023 bestelt en betaalt
 • 45 euro na 20 maart 2023
 • Verzending mogelijk mits supplement van 15 euro

Verkoop + korting t.e.m. 20 maart 2023

 • Stort 35 euro op BE45 5230 8031 7489 (RL Kleine en Grote Nete)
 • Vermeld (1) ‘Koning in de Kempen’ (2)  het aantal exemplaren (3) het afhaalpunt (Mol, Geel, Oud-Turnhout, Retie)

Afhalen & aankoop

 • Afhaalmoment: zondag 2 april van 14 tot 17 uur in TABLOO, Gravenstraat 3, Dessel. Om 15 uur stellen we het boek hier ook voor, gekoppeld aan de expo ‘Landschap in Verandering’ door het Jakob Smitsmuseum. Hiervoor dien je in te schrijven via www.jakobsmits.be
 • Afhaalpunten:
  • Gemeentearchief Mol, Molenhoekstraat 2, Mol
   tijdens de openingsuren, www.gemeentemol.be/product/675/gemeentelijke-archief
  • Stadsarchief Geel, Werft 30, Geel
   tijdens de openingsuren, www.geel.be/contact-archief
  • Heemkundige Kring Zeven Neten vzw, Oude Pastorie, Passtraat 14, Retie
   Iedere zaterdagvoormiddag tussen 10 en 12 uur t.e.m. zaterdag 20 mei 2023.
  • Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete
   Polderstraat 33, 2360 Oud-Turnhout
   op weekdagen van 9-12.30 uur en 13.30- 16.30 uur
 • Koning in de Kempen is vanaf 3 april ook te koop op de afhaalpunten, in de boekhandel en online via www.publicspace.be

Onderzoeksgroep en redactie

Retiese Heemkundige kring ‘Zeven Neten’ vzw, Heemkundige Kring De Griffioen Dessel, Stadsarchief Geel, Gemeentearchief Mol, Molse Kamer voor Heemkunde, Werkgroep Cultuur en Heemkunde Rauw, Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete, Stuifzand

Project Koninklijke Kempen

Het onderzoek en de publicatie Koning in de Kempen kaderen in het project Koninklijke Kempen, www.koninklijkekempen.be

Dit project wordt financieel ondersteund door RLKGN, Stuifzand en LEADER, een subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling van de EU.

Contact: erfgoed@stuifzand.be