Schuur in beweging: de Luyckenaar herleeft!

In Mol-Sluis ontdekt inwoner Jonas Van Craenendonck een eeuwenoude Kempense dwarsschuur en kan hij ze nipt redden van de sloop. Met een team van vrijwilligers en de steun van Stuifzand herbouwt Jonas de authentieke schuur op een andere locatie in het landelijke Sluis. De schuur wordt een lokale ontmoetingsplaats en een rustpunt, waarlangs een informatieve wandeling passeert. Op gepaste momenten zullen jong en oud er kunnen genieten van belevingsmomenten en klasbezoeken. Dit project wordt gerealiseerd met de steun van LEADER.

Contactgegevens

erfgoed@stuifzand.be