LeesLAB

“Leesplezier” dat is het kernwoord van het LeesLAB.

Het LeesLAB is een Kempens “Lezen op school”-project. Met het LeesLAB zijn we aan de slag om kinderen meer en beter te laten lezen. Leesplezier is het vuur, sterkere samenwerkingen tussen scholen en bibliotheken en professionalisering van onze leerkrachten en bibmedewerkers de focus. Maandelijks organiseerden wij labo’s waarin scholen en bibliotheken samen werken rond verschillende thema’s zoals schoolbib, boekenmatch, bibbezoek, leesomgeving en boekencollectie. Daarnaast organiseerden wij verschillende vormingen door leesbevorderaars. Alles in functie van ons doel: het verhogen van het leesplezier. Meer leesplezier is de bron voor meer en beter lezen.

Met de doorgaande leeslijn als onze gids bundelen we de krachten van ons netwerk in 5 labo’s. Elk labo bestaat uit enthousiastelingen van onze deelnemende scholen en bibliotheken. Ze focussen op één aspect van leesplezier en brouwen, testen, proeven van mogelijkheden om de schoolbib, het bibbezoek, de boekenmatch, de boekencollectie of de leesomgeving te versterken. Door middel van verschillende experimenten onderzoekt het LeesLAB zo hoe we een positief leesklimaat kunnen creëren. Op school, in de bib en thuis.

Voor een goede start in het LeesLAB kreeg elke school een LeesBAD waarmee we hen onderdompelen in de kapstokken van het LeesLAB. Nadien vulde elke school de leesscan in. De leesscan is een instrument waarmee je het leesonderwijs op school in kaart brengt. Door middel van een vijftigtal vragen krijg je zicht op de sterktes en uitdagingen omtrent lezen binnen de school. De resultaten van deze scan worden direct gevisualiseerd. Deze werden gedeeld en besproken met de bib om te bekijken waar ze samen op inzetten en hoe het LeesLAB hierin kan bijdragen. Op basis hiervan kozen ze het labo waaraan de school deelnam.

LeesLab

Contactgegevens

leeslab@stuifzand.be

Onderwijs vlaanderen