Erfgoedzorg religieus erfgoed

Het religieus erfgoed in onze regio getuigt van een verleden waarin religie mee vorm gaf aan de samenleving en het dagelijks leven. Processies met heiligenbeelden, relieken en gebeden, kapelletjes en kerken vol kunstwerken, … . Ze zijn door gelovigen met veel kunde gemaakt of met veel liefde geschonken. Elk object vertelt een ander verhaal. Zorg dragen voor dit patrimonium is in onze veranderende maatschappij niet zo vanzelfsprekend.

Samen met vrijwilligers, verenigingen, gemeente- en kerkbesturen zet Stuifzand in op de zorg voor religieus erfgoed. Dit doen we onder andere door het inventariseren en waarderen van het roerend erfgoed in de parochiekerken, door restauraties te ondersteunen, mee te werken aan publieksprojecten en advies te bieden in verband met collectiezorg. Op kempenserfgoed.be kan je snuisteren in de religieuze collecties die online toegankelijk werden gemaakt.

Contactgegevens

erfgoed@stuifzand.be