Levend erfgoed op de Bogaard

Scholengroep KOGEKA en Stad Geel vernieuwen de dierenverblijven op de site De Bogaard, met oog voor oude landbouwrassen. Het project bevindt zich als het ware op het raakvlak tussen landbouw en streekidentiteit en op het kruispunt tussen toerisme, onderwijs en platteland. Samen met alle partners wordt een gedragen en onderbouwd verhaal gebracht over de landbouw van het heden en het verleden via het levend erfgoed.

Het concept wordt ook echt tot leven gebracht op de site De Bogaard. Door aanpassingen in het kader van toegankelijkheid, het uitwerken en aanleggen van een belevingspad, een combinatie van informatiedragers, spelelementen, een digitaal luik, lespakketten, workshops,… willen we de leerboerderij laten uitgroeien tot een aangename locatie waar iedereen welkom is en zin heeft om de streekidentiteit te beleven. We willen het concept bovendien uitdragen naar andere landbouwbedrijven, kinderboerderijen, B&B’s,… zodat ook zij aan de hand van het ontwikkelde educatief materiaal de link kunnen leggen naar streekidentiteit op hun boerderij.

Contactgegevens