Heraanleg kerkhof Sint-Trudo (Meerhout)

Het kerkhof rond de Sint-Trudokerk in Meerhout is een waardevolle plaats. Ze is namelijk beschermd als landschap. Dit omdat het een historische site is die vermoedelijk teruggaat tot de middeleeuwen.

Toekomstplan kerkhof

Met de juiste toekomstvisie wensen we deze plaats nog vele generaties te behouden. Het kerkhof heeft namelijk een zeer groot potentieel om uit te groeien tot een stilteplek waar ruimte is voor ingetogen ontmoetingen, rust- of bezinningsmomenten. Belangrijk hierbij is dat het kerkhof haar historische uitstraling als kerkhof moet blijven behouden.

In 2022 werd een kunsthistorisch onderzoek uitgevoerd. Naar aanleiding van dit onderzoek is een beheersplan opgemaakt voor het kerkhof. Het aanwezige erfgoed werd geïnventariseerd waarbij ook de erfgoedwaarde bepaald werd.

Meer info vind je op de website van Meerhout.

Historisch onderzoek

Het als landschap beschermde kerkhof rond de Sint-Trudokerk in Meerhout is een historische site die vermoedelijk teruggaat tot de middeleeuwen. Het kerkhof vandaag wordt echter gekenmerkt door een uitzonderlijk uniform geheel van 20ste-eeuwse graftekens die zich situeren tussen ca. 1940 en 1978. Het betreffen overwegend hard- en kunststenen stèles en kruisen, aangevuld met een groot aantal – voor de streek typische – betonnen leliekruisen afgewerkt met cimorné.


Om een waardering te kunnen opmaken en een onderbouwde visie op het verdere beheer van het kerkhof is historisch-archivalisch onderzoek en een diepgaande inventarisatie van de individuele graftekens nodig. Deze studie werd uitgevoerd door Hekate.