Nieuw jaarboek Geel is er

Geschiedenis is een wetenschap die oneindig veel onderwerpen kan bestuderen. Jaarboek 56 van het Geels Geschiedkundig Genootschap is daar opnieuw de getuige van.

Sander en Marc Verwerft brengen een boeiend verhaal over een non die buiten de lijnen kleurde en daardoor voor een conflict zorgde dat leidde tot tweespalt in de Geelse gemeenschap. Bij het GGG en het Gasthuismuseum zorgde hun verhaal voor een ijverige speurtocht naar waar men in het gasthuis in de 18e eeuw een balorige non zou opgesloten kunnen hebben.

Dirk Kennis focust op een verdwenen familie, de Fitellaers, die ooit vrij talrijk was en deel uitmaakte van de Geelste middenklasse. Hij vertrekt van een meer dan begaafde kunstschilderes en daalt dan tot twee eeuwen verder af in het verleden.

Het GGG heeft altijd al een levendige belangstelling gehad voor de Tweede Wereldoorlog. De vereniging heeft er zo recent mee voor gezorgd dat de ‘Slag om Geel en de Kempen’ (1944) eindelijk de nationale belangstelling kreeg die hij verdiende. Paul Jans belicht het reilen en zeilen van het Sint-Aloysiuscollege tijdens de oorlog aan de hand van een tijdsdocument. Het verslag van schooldirecteur Ferdinand Tuerlinckx, geschreven vlak na de oorlog en gebaseerd op zijn eigen aantekeningen, geeft een levendig beeld van hoe een katholieke school de oorlog ervaarde. Carina Huyskens en Gonnie Leysen belichten het wedervaren van een ‘verzetsheldin’. Zowel tijdens de Eerste als Tweede Wereldoorlog was Fientje Geerinckx actief in het verzet. Sinds enkele jaren draagt een nieuwe straat in Geel dan ook haar naam.

Geel heeft ook altijd een rijk verenigingsleven gehad en een traditie van muziekopvoeringen. Het huidige Gheelamania is eigenlijk een uitloper van een traditie van operettes, toneel, concerten, enz. Ook de jeugd toont zich daarbij van zijn beste muzikale kant. Carina Huyskens en Karel Swolfs brengen het verhaal van een heuse kleuterfanfare uit Holven. ‘De Lustige muzikantjes’ maakten in de jaren 1950 tot ver buiten de gemeentegrenzen furore. De goed gedocumenteerde bijdrage evoceert opnieuw hun succes.

Het jaarboek 56 aankopen kan vanaf nu door storting van 20 euro op bankrekening BE81 4144 0312 1124 van het Geels Geschiedkundig Genootschap vzw, Werft 30, 2440 Geel, BIC-code: KREDBEBB.

Als u het jaarboek wenst toegestuurd te krijgen, dient u 6,50 euro extra te storten voor verzendingskosten binnen België en 17 euro extra voor verzending naar het buitenland. Indien u het jaarboek 56 aankoopt, bent u meteen ook lid van het G.G.G.

U kunt vanaf vandaag het jaarboek komen afhalen tijdens de vrije openingsuren van het Stadsarchief, op dinsdag van 10u tot 12.30u en van 13.30u tot 17.00u of woensdag van 13.30u tot 17.00u.