A people place with books

Wat een studiereis!

Door de coronaperikelen waren we wat gestresseerd en moesten we last minute en met pijn in het hart de bibliothecaris van Dessel (Hanne Geussens) in de Kempen laten. Toch vertrokken we op 7 februari goedgemutst naar Oslo.

Met 6 bibliothecarissen, 2 schepenen, een opbouwwerker en een coördinator van Stuifzand gingen we op expeditie. Een expeditie die al een jaar grondig werd voorbereid door een maandelijkse leesclub over de verschillende facetten van de derde plek en door bezoeken in België en Nederland. Gepakt en gezakt met theoretische kennis en wollen kledij (die veel te warm bleek) kwamen we in Oslo aan.

Folkebibliotek Deichman Oslo

De Deichman bibliotheek is een stadsdienst met 19 vestigingen verspreid over verschillende districten in Oslo. De hoofdbibliotheek Bjørvika is een architecturaal pareltje, maar ook een echte bib en derde plek. Ook enkele andere afdelingen van de volksbibliotheek van Oslo vielen al in de prijzen. Zelfs de prijs voor volksgezondheid werd uitgereikt aan de bib van Tøyen. Wij bezochten in totaal 13 afdelingen die elk eenzelfde basis DNA hebben, maar toch maatwerk bieden voor de mensen rondom hen.

“The library is a place where life happens, deal with it”

In 2014 veranderde het zwaartepunt in de rol van de Noorse bibliotheken. Het werden ontmoetingsplaatsen voor actieve kennisdeling, activiteiten en events waar ook boeken en andere media beschikbaar werden gesteld: “A people place with books”. Sinds die periode werden bijna alle Deichman afdelingen onder handen genomen. We splitsten op zodat we dertien bibafdelingen gronding konden bestuderen. We hebben ervaren welke werkwijze en inrichting positief werd bevonden, die werd immers meegenomen in de nieuwste renovaties. Zo leerden we niet alleen wat werkt, maar ook wat niet werkt! Onder andere de woorden: “Nothing looks good in neon light” blijven ons bij.

Een ontmoeting met twee jonge vaders bewees de uitspraken van Reinert Mithassel, de bibliothecaris van Tøyen en Biblio Tøyen. Zij kwamen immers naar de bib om hun babies te leren kruipen. Zo’n een thuisplek is de Deichman bib!

We ontmoeten ook heel veel jongeren voor wie de bib een veilige plek is om na school te zijn.

Het kan!

De expeditietrip leerde ons ontzettend veel. Te veel om in dit artikel al op te nemen. Op 17 mei geven we je graag meer uitleg tijdens een inspiratiemoment om 14u in de bib in Laakdal. Het programma is nog niet klaar, maar je kan al wel inschrijven.

Toch delen we hier als afsluiter nog graag een les: je hebt niet altijd grote ruimte of dure meubels nodig. Met andere woorden, het kan ook in onze bib!