Vacature projectwerker UiTPAS

Wij, Stuifzand en Neteland

zijn een regionale samenwerking rond cultuur in de Kempen. Stuifzand is een netwerk van 7 gemeenten, Neteland van 5. Samen zetten we in op sterke culturele projecten en op vrijetijd voor iedereen.

Jij, onze nieuwe collega?

Ben jij een projectwerker die de schouders wil zetten onder onze ambitie “vrije tijd voor iedereen”? Ben jij iemand met een Kempenhart en veel verbindingskracht? Herken jij jezelf in deze beschrijving? Lees dan zeker verder en bepaal of wij de komende jaren jouw werkgever mogen zijn.

logo neteland

Voor de UiTPASwerking zoeken wij een voltijdse projectwerker UiTPAS. Wij starten op 1 januari 2023 met de UiTPAS en willen dat iedereen zo vlot mogelijk kan deelnemen aan sport-, jeugd-, cultuur- en vrijetijdsactiviteiten. Jij wordt misschien de projectwerker die kwaliteitsvolle vrijetijdsbeleving waarmaakt samen met 12 gemeenten. Onze doelgroep zijn alle inwoners en verenigingen. Onze instrumenten zijn communicatie, ondersteuning en organisatie van activiteiten. Je functie is verdeeld tussen Neteland en Stuifzand.

Je officiële werkgever is Stuifzand en in de ideale wereld start je nieuwe uitdaging zo spoedig mogelijk.

Taken

 • Je werkt als bovenlokaal UiTPASverantwoordelijke samen met de lokale besturen aan een sterke UiTPAS en een rijk lokaal UiTPASaanbod op maat.
 • Jij bent het aanspreekpunt voor UiTPAS Kempen in de Neteland en Stuifzand gemeenten.
  • Je bent de intergemeentelijke deskundige voor de UiTPAS.
  • Je bent contactpersoon voor publiq – de UiTPASbeheerder in Vlaanderen.
  • Je ondersteunt de gemeentelijke diensten die aan de slag gaan met UiTPAS.
  • Je verzorgt de bovenlokale administratie van UiTPAS, waaronder de kwartaalafrekeningen.
 • Je communiceert op maat
  • Je verzorgt diverse doelgroepgerichte communicatie-acties die het vrijetijdsaanbod kenbaar en aantrekkelijk maken. Je brengt UiTPAS onder de aandacht.
  • Je stimuleert samen met de gemeenten verenigingen en vrijetijdsactoren om te werken met UiTPAS en hun aanbod zo divers en kwaliteitsvol mogelijk te maken.
  • Je inspireert en enthousiasmeert lokale besturen over een sterk vrijetijdsbeleid.
 • Je bent trekker van de intergemeentelijke werkgroepen over UiTPAS.
  • Voor Neteland trek je de werkgroep UiTPAS en begeleid je het regionaal netwerk vrijetijdsparticipatie.
  • Voor Stuifzand trek je de werkgroep UiTPAS en onderzoek je de mogelijkheden van een bovenlokaal netwerk vrijetijdsparticipatie.
 • Je gaat aan de slag met de UiTPASdata en andere gemeentelijke statistieken om de impact van de UiTPASacties te onderzoeken en bij te sturen. Samen met de coördinatoren bovenlokale cultuur doe je aan bovenlokale beleidsvoorbereiding m.b.t. vrijetijdsparticipatie.
 • Je werkt samen met de andere UiTPASmedewerkers aangesloten bij UiTPAS Kempen aan een sterke UiTPASregio Kempen.
 • Je onderhoudt contacten met de andere UiTPASregio’s.

Profiel

 • All rounder: Je kan werken met mensen en met bits en bytes.
 • Communicator: Je bent vertrouwd met communicatie in de ruime zin van het woord. Je voelt amper klamme handjes wanneer je schriftelijk, mondeling, via sociale media of op een podium moet communiceren.
 • Je bent vertrouwd met mensen in kansarmoede.
 • Je werkt planmatig en doelgericht met goede dosering van middelen, tijd en inzet.
 • Je bent een probleemoplosser. Het kost je niet te veel moeite om je aan te passen, het plan te wijzigen met het projectdoel voor ogen.
 • Je bent een teamspeler die co-creatief en proactief samenwerking aanmoedigt en mee acties ontwikkelt.
 • Je zet mensen in beweging, mensen zetten jou in beweging, jouw enthousiasme werkt aanstekelijk.
 • Je bent een leergierige netwerker.
 • Je bent een doorzetter.

Aanbod

 • Een contract onbepaalde duur
 • De bruto-aanvangswedde stemt overeen met de weddeschaal B1-B3 (minimaal €2.663,62 bruto per maand bij nul jaar ervaring)
 • Maaltijdcheques van €8/dag (eigen bijdrage €1,09)
 • Vergoeding van het gebruik van de eigen wagen voor dienstverplaatsingen.
 • Woon-werkverkeer: fietsvergoeding en terugbetaling abonnement openbaar vervoer
 • Hospitalisatieverzekering
 • Aanvulling met 2e pensioenpijler

Voorwaarden

 • Je bent in het bezit van een rijbewijs en eigen vervoer om je vlot te verplaatsen in de twee regio’s.
 • Recent uittreksel uit het strafregister (maximaal 3 maanden oud)
 • Bachelor diploma

Hoe solliciteren?

Stuur je kandidatuur ten laatste 3 juli 23u aan cultuur@stuifzand.be.

Je kandidatuur omvat:

 • een motivatiebrief
 • een recent CV
 • je afgewerkte thuisopdracht*
 • een afschrift van het gevraagde diploma, eventueel aangevuld met relevante extra diploma’s
 • een uittreksel uit het strafregister dat niet ouder mag zijn dan drie maanden op het moment van indiening (wanneer er ongunstige vermeldingen voorkomen mag je een schriftelijke toelichting voorleggen)

*Thuisopdracht

Geef bij je kandidaatstelling ook antwoord op deze opdrachten:

1/ De UiTPAS is nieuw in onze gemeenten. In andere regio’s is al een mooie historiek met hier en daar stunts om de UiTPAS bekend te maken. Dat doet ook onze gemeenten dromen van een fantastische UiTPAS. Hoe zou jij, tijdens jouw eerst werkjaar, van de UiTPAS een blijver maken in onze gemeenten? Welke stappen zet je en wie neem je mee op je pad naar een sterke UiTPAS? (max. 1.000 woorden)

2/ Op deze link vind je de statistieken van de gemeentemonitor met betrekking tot vrije tijd. Schrijf een korte mail aan de vrijetijdscoördinator van Neteland met de conclusies die jij trekt op basis van deze data.

3/  Op de werkgroep UiTPAS van Stuifzand stellen we vast dat het moeilijk is om laaggeletterde 35- tot 45-jarigen te laten deelnemen aan het vrijetijdsaanbod. Welke inspiratie of beleidsvoorstellen leg je op tafel van het volgende overleg?

Vragen?

Kim Nevelsteen, cultuur@stuifzand.be of 0473 55 00 27

Hier vind je alle gegevens nog eens op een rijtje.