Erfgoednetwerk

De afgelopen jaren hebben we in onze regio een basis gelegd voor het k.ERF-netwerk van heem- en geschiedkundige verenigingen, musea en archieven. We groeiden uit tot een sterk netwerk dat we willen koesteren én nog hechter maken.

Erfgoedzorgnetwerk

We focussen in dit erfgoednetwerk op erfgoedzorg: we bouwen een erfgoedZORGnetwerk waarin iedereen naar eigen kunnen en kennis een rol opneemt; dat bestaat uit gemotiveerde, goed opgeleide erfgoedvrijwilligers en professionals, zorgzaam bewaarde collecties, doordachte collectieplannen, op maat afgestemde depotwerkingen en duurzame digitale tools.

Door kennis, mensen en materialen uit te wisselen zorgt het netwerk niet alleen goed voor het cultureel erfgoed, maar ook voor elkaar.

Dit netwerk bestaat uit:

  • 8 archief- en documentatiecentra (heemkundige werkingen)
  • 4 historische archiefwerkingen
  • 5 musea
  • 5 erfgoedbibliotheken
  • 7 middelbare scholen met een erfgoedwerking
  • 39 parochie- en kerkcollectiebeheerders (lokale kerkbesturen)

Erfgoedkaart

De leden van bovenstaand netwerk vind je terug op de erfgoedkaart, samen met alle andere erfgoedorganisaties in Vlaanderen en Brussel. Staat jouw vereniging of organisatie nog niet op de kaart? Via dit registratieformulier kan je je organisatie aanmelden.