Online collecties

Via verschillende websites en databanken kan je online collecties doorzoeken en raadplegen, of de locatie en herkomst van originele stukken nagaan.

Kempens Erfgoedportaal

Het Kempens Erfgoedportaal bundelt een schat aan informatie uit verschillende databanken, allemaal toegankelijk via één platform. Je kan er onder andere terecht voor:

  • Beeldmateriaal: de beeldbank bevat duizenden foto’s en afbeeldingen: historisch beeldmateriaal, affiches, foto’s van voorwerpen en (kunst)collecties.
  • Kempense Kranten: meer dan 100.000 lokale krantenpagina’s die je kan doorzoeken.
  • Online expo’s: bekijk virtuele tentoonstellingen die je kan integreren op je eigen website.

Genealogie Kempen

Een hulpmiddel bij de opmaak van je stamboom en familiegeschiedenis. In deze genealogische databank, gericht op de Antwerpse Kempen, kan je zoeken op plaats- of familienaam. Eveneens vind je er extra gegevens en materiaal zoals foto’s, bidprentjes en rouwbrieven, of info uit parochieregisters en registers van de burgerlijke stand.

www.genprovant.be

Kempense Kerststallen

Een overzicht van buitenkerststallen en kerststallenbouwers uit de Kempen, meer bepaald uit het werkingsgebied van erfgoedcellen Kempens Karakter, Noorderkempen en Stuifzand.

www.kempensekerststallen.be

Kempense Klaprozen

Databank die informatie en beeldmateriaal omvat van meer dan 600 Kempense militairen, gesneuveld tijdens Wereldoorlog I. In samenwerking met Erfgoed Noorderkempen.

www.kempenseklaprozen.be

Erfgoedbank Mol

Op Erfgoedplus kan je snuisteren in de collecties die bewaard worden in het gemeentearchief Mol, in samenwerking met de vzw Kamer voor Heemkunde. Op initiatief van de gemeente Mol en de vzw Kamer voor Heemkunde wordt een deel van de collecties digitaal ontsloten.

De collectie bevat onder andere foto’s van straat- en dorpszichten, oude familieportretten, foto’s uit het verenigingsleven, bedrijven en tal van activiteiten.

Erfgoedbank gemeente Mol

Erfgoedbank Geel

Met deze site wil de Stad Geel een deel van de collecties van het Geelse stadsarchief en het Geels Geschiedkundig Genootschap vzw toegankelijk maken voor een ruim publiek. Momenteel kan je de gedigitaliseerde prentkaarten- en fotocollectie raadplegen. Andere deelcollecties, zoals bijvoorbeeld de bidprentjes, worden later bijgevoegd.

Erfgoedbank Geel