Kempense Klaprozen

Met de steun van k.ERF (nu Stuifzand) startte in 2011 de secundaire school Sint-Maria Geel een educatief project rond de Eerste Wereldoorlog. Het doel was de gesneuvelde militairen uit de streek in kaart brengen en hun verhaal zo volledig mogelijk reconstrueren aan de hand van kritisch bronnenonderzoek. In 2013 startte Erfgoed Noorderkempen het project op in haar werkingsgebied. Het resultaat na jaren onderzoek is een online databank die de omgekomen soldaten uit beide regio’s samenbrengt. Honderden leerlingen waren betrokken en  verantwoordelijk voor het opmaken en aanvullen van honderden dossiers.

Contactgegevens

info@kempenseklaprozen.be