Calamiteitenkits in de Stuifzandregio

Goed voorbereid op een calamiteit

Hoe goed je ook voor je erfgoedcollectie zorgt, er kan altijd iets onverwachts gebeuren: een lek, een object dat valt, een schimmeluitbraak,… Een goede voorbereiding zorgt er in dat geval voor dat een ramp geen ramp hoeft te zijn.

Daarom sloegen Stuifzand, de archivarissen van Mol en Geel en de intergemeentelijke archivaris de handen in elkaar voor het samenstellen van calamiteitenkoffers, ‘EHBO-kits’ voor erfgoedcollecties. Daarin zit allerlei materiaal dat gebruikt kan worden voor de bescherming van mensen en collecties. Dat gaat van handschoenen en veiligheidsbrillen tot diepvrieszakken, etiketten en vocht absorberende doeken. De focus ligt op het evacueren van erfgoed naar veiligere oorden, en op de eerste bereddering terwijl hulp nog onderweg is.

Heemkundige kringen en documentatiecentra in de Stuifzandregio zullen een koffer met basismateriaal ontvangen. Daarnaast krijgen de collectiebeheerders concrete info over collectiehulpverlening bij calamiteiten d.m.v. korte infosessies en een bezoek aan het archief van Geel. Naast het basispakket bevinden zich in het Jakob Smitsmuseum, het Gasthuismuseum en in de archieven van Mol en Geel ook uitgebreidere calamiteitenkoffers. Deze kunnen in geval van nood ter beschikking gesteld worden aan collectiebeheerders in de hele Stuifzandregio. Zo zijn onze lokale erfgoedcollecties klaar voor het onverwachte, al hopen we natuurlijk dat de koffers gewoon dicht kunnen blijven.