Genereuze samenwerking

Formeel is het cultuurcollectief Stuifzand een intergemeentelijk samenwerkingsverband (IGS). Maar we voelen ons veel meer dan dat. We zijn een netwerk dat op een genereuze manier samenwerkt om onze gemeenschappelijke doelen waar te maken. We tillen elkaar op, inspireren elkaar. Ieder neemt zijn/haar verantwoordelijkheid in het collectief, het is geven en nemen volgens draagkracht.

Waarom werken we samen?

Ons doel is meteen ook ons middel: verbinden.

Het cultuurcollectief bestaat uit professionals en vrijwilligers. We faciliteren netwerken die zich inzetten voor een stuivend cultuurleven in onze regio. Sommige netwerken zien elkaar maandelijks, andere een paar keer per jaar.

Versterken

Samen komen om samen te komen is niets voor het cultuurcollectief Stuifzand. Hoewel we elkaar heel graag zien, zien we elkaar zelden zonder reden. We zijn hongerig naar elkaars expertise, we hebben goesting om samen op pad te gaan én we willen samen meer doen dan we alleen kunnen waarmaken. We versterken elkaars individuele werking, maar ook ons gezamenlijk netwerk. Dit gebeurt zowel spontaan als via gerichte projecten en initiatieven. Denk aan “Gluren bij de buren” of een gezamenlijk programma van vormingen voor verenigingen.

Iedereen mee

Een laatste reden waarom cultuurcollectief Stuifzand zijn krachten bundelt, is om onze prachtige cultuur voor iedereen toegankelijk te maken. We willen niet alleen meer mensen “verwarmen” met cultuur. We willen ook meer kruisbestuivingen, meer mogelijkheden creëren, meer … inclusie.

Derde plekken creëren en zijn is één van onze ambities hierin. Bekijk zeker de “Expeditie community librarian” als je hierover meer wil weten.

Een ander middel dat we inzetten is UiTPAS Kempen. Vanaf 1 januari 2023 zijn de zeven Stuifzand gemeenten deel van UiTPAS Kempen.

Camille Dufour
Jakob Smits Museum – MONO Come up and see my prints

Open en onbegrensd

Het cultuurcollectief Stuifzand is niet alleen een netwerk dat de onderlinge samenwerking van zijn partners versterkt, het is ook een partner die genereus samenwerkt met anderen. De Kempen is onze natuurlijke speeltuin, maar ook daarbuiten dragen wij onze waarde van genereuze samenwerking uit. En we laten ons niet beperken tot het segment “cultuur” alleen, al is cultuur natuurlijk alles ;-).