Bibcollectief

Samen sterker

Iedere gemeente heeft een bibliotheek. De zeven bibliotheken werken sinds 2014 structureel samen onder de vleugels van Stuifzand. Voor het bibcollectief zijn – na een periode van zoeken, proberen, plannen en steeds nauwer samenwerken – 2020-2021 jaren van een stroomversnelling. 

In oktober 2021 zetten de bibliotheken stappen naar een regiobib. Vanaf het najaar zal het lidmaatschap van één bib ook lidmaatschap van de andere zes betekenen (joepie!).  

Projecten

Er twee projecten waarbij de samenwerking verder uitgediept wordt. Het LeesLAB is een “Lezen op School” project met middelen van het departement Onderwijs waar de bibliotheken en scholen inzetten op leesbevordering door samen te experimenteren met diverse methodieken en samenwerkingsvormen. Doel? Het leesvuur bij kinderen aanmaken, aanwakkeren en opstoken.

Met de Eramus+ project “Expeditie Community Librarian” onderzoeken de bibliotheken samen met andere maatschappelijke actoren naar een Kempens model van de bib als derde plek. Een plek waar mensen zich thuis voelen, naast je woonplaats en de school/werkplek. Bovendien gaat we in het project ook na welke de ideale bibmedewerker is voor zo’n bib.

Je bent welkom in onze zeven bibliotheken:

Bevrijdingslaan 1

2490 Balen

balen.bibliotheek.be

Gasthuisstraat 29

2450 Meerhout

meerhout.bibliotheek.be

Hannekestraat 1

2480 Dessel

dessel.bibliotheek.be

Molenhoekstraat 2

2400 Mol

mol.bibliotheek.be

Werft 30

2440 Geel

geel.bibliotheek.be

Nederstraat 1

2470 Retie

retie.bibliotheek.be

Markt 19

2430 Laakdal

laakdal.bibliotheek.be