Vacature | Projectmedewerker LeesLAB

Wij, Stuifzand

zijn een regionale samenwerking rond cultuur en erfgoed in de warm(hartig)ste regio van ‘t land, de Kempen. Samen met onze 7 gemeenten en tal van partners willen we cultuur- en erfgoedprojecten smeden, ondernemende netwerken weven en het culturele leven hier in zandland Kempen doen stuiven.

Jij, onze nieuwe collega?

Een samenwerker, met een scherpe, creatieve geest en handen die van aanpakken weten. Iemand met een Kempenhart en veel leesvuur. Herken je jezelf in deze beschrijving? Lees dan zeker verder en bepaal of wij voor jou een schooljaar lang de ideale werkgever kunnen zijn.

Voor ons bibcollectief Stuifzand, het partnerschap van 7 bibliotheken, zoeken we een projectmedewerker leesbevordering. Een projectmedewerker die het project LeesLAB – een ‘Lezen op school’-project van de Vlaamse overheid – mee tot een goed einde brengt.

Taken

 • Je brengt scholen en bibliotheken samen in lerende netwerken.
 • Je organiseert en faciliteert samenwerking, experimenten én zorgt voor een goede opvolging. Je ontzorgt de samenwerking tussen deelnemende partners zodat hun energie optimaal naar het versterken van de leesbevordering kan gaan.
 • Je werkt nauw samen met de projectstuurgroep en de bovenlokale cultuurcoördinator van Stuifzand. Jullie vormen een team.
 • Je communiceert vlot en op regelmatige basis over het project. Dat doe je op maat naar verschillende groepen, o.a. de lerende netwerken, een stuurgroep, de bibliotheken, lokale besturen, onderwijspartners, … en je collega’s binnen Stuifzand.
 • Je bent een ambassadeur van leesplezier binnen de Stuifzandregio.

Profiel

 • Je wil je vol inzetten voor de bevordering van geletterdheid, taalvaardigheid en leesplezier. De doorgaande leeslijn en het leesoffensief zijn jou gekend.
 • Je werkt projectmatig, planmatig, resultaatgericht en transparant. Je kan vooropgestelde deadlines bewaken en bent stressbestendig.
 • Je bent een sterke communicator. Nieuwsbrieven, verslagen, verhalen en vertellingen … je hebt een vlotte pen en een vlotte babbel.
 • Je bent een organisator. Van een wit blad kan jij een event in elkaar boksen en vlekkeloos laten verlopen.
 • Je bent een teamspeler die co-creatief en proactief samenwerking aanmoedigt en mee acties ontwikkelt.
 • Je zet groepen in beweging, groepen zetten jou in beweging, jouw enthousiasme werkt aanstekelijk.
 • Vertrouwd zijn met het basisonderwijs en/of de bibliotheekwerking is een troef (detacheringen uit het onderwijs zijn bespreekbaar.
 • Je bent bij voorkeur snel beschikbaar vanaf september 2021.

Aanbod

 • Je komt in dienst van projectvereniging Stuifzand (formeel Cultuurnetwerk Kempen), in een enthousiast en warmhartig team. Daarnaast werk je nauw samen met de zeven bibliotheken van Stuifzand.
 • Een tijdelijk contract tot 31 augustus 2022 in een voltijdse functie (80% is bespreekbaar).
 • De bruto-aanvangswedde stemt overeen met de weddeschaal B1-B3, aangevuld met maaltijdcheques.
 • Er kan maximum 10 jaar relevante ervaring ingebracht worden voor de berekening van de anciënniteit.
 • Vergoeding van het gebruik van de eigen wagen voor dienstverplaatsingen.
 • Fietsvergoeding
 • Hoofdplaats van tewerkstelling is Stuifzand, Werft 30B in Geel, maar flexplekken in de Stuifzandbibliotheken zijn mogelijk.

Voorwaarden

 • Je bent in het bezit van een rijbewijs en eigen vervoer om je vlot te verplaatsen in de regio.
 • Je hebt een bachelordiploma, bij voorkeur in onderwijs, educatie of vorming.

Kandidatuurstelling

Solliciteren kan uitsluitend via e-mail, gericht naar cultuur@stuifzand.be.

Deadline 16 augustus 12.00u.

Je kandidatuur omvat:

 • een motivatiebrief
 • een recent CV
 • een opdracht: een brief gericht aan ouders waarin je hen overtuigt om met de kinderen regelmatig naar de bib te gaan (max. 1 A4) 
 • een afschrift van het gevraagde diploma, eventueel aangevuld met relevante extra diploma’s
 • een uittreksel uit het strafregister (model 1) dat niet ouder mag zijn dan drie maanden op het moment van indiening (wanneer er ongunstige vermeldingen voorkomen mag je een schriftelijke toelichting voorleggen)

Wanneer er meer dan 8 kandidaten zijn die een volledige kandidatuur indienen én aan de gevraagde voorwaarden voldoen, zal er een preselectie worden gehouden op basis van CV en motivatiebrief en opdracht.

De geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor de mondelinge proef op 23 augustus in de voormiddag. Om te slagen moet de kandidaat 50% van de punten behalen. De rangschikking van de geslaagden wordt vastgelegd in een wervingsreserve die 2 jaar geldig blijft.

Vragen?

Kim Nevelsteen, cultuur@stuifzand.be of 0473 55 00 27

Hier vind je alle gegevens nog eens op een rijtje.